De Utrecht Challenge Alliantie is een samenwerkingsverband voor innovatie, om regionale oplossingen te vinden voor maatschappelijke vraagstukken in samenwerking tussen bedrijven, publieke organisaties, overheden en onderwijsinstellingen.

Jaarlijk hebben zij een challenge waar studenten van de Universiteit Utrecht, ROC Midden-Nederland en Hogeschool Utrecht aan deelnemen. dit evenement heb ik (geheel corona-proof) foto’s maken gemaakt van de sprekers, studenten en experts. Daaruit is een magazine ontstaan.

Stuur mij een mailtje!